DigIn – Digitalizacija i inkluzivno obrazovanje

Da niko ne ostane isključen u digitalnoj eri

Illustration-1

O "DigIn" projektu

Države širom svijeta su u cilju sprječavanja širenja COVID-19 pandemije poduzimale mjere zatvaranja škola, što je rezultiralo učenjem na daljinu. Vremenom je postalo očigledno da ta nova realnost ima velikog utjecaja na obrazovanje djece i mladih, naglašavajući postojeće razlike među učenicima. Pojavljuje se pitanje jednakih prilika za sve.

Učenjem na daljinu je, bolje nego ikada do sada, istaknut način na koji različiti školski konteksti utječu na obrazovne rezultate učenika.  Kao što je bilo moguće vidjeti u praksi, postojeće nejednakosti između učenika su se pojačale, što je na prvo mjesto u istraživanjima dovelo pitanja pravde u obrazovanju i jednakih prilika.

Mnoge škole su razvile uspješne oblike podučavanja i učenja na daljinu. Međutim, zbog  različitih okolnosti, neke škole nisu osigurale pristup kvalitetnom obrazovanju za svu djecu. Naročito je došla do izražaja isključenost učenika s invaliditetom iz obrazovanja. COVID-19 kriza je pospješila isključivanje ovih učenika iz procesa obrazovanja, otkrivajući da oni imaju najmanje koristi od učenja na daljinu.

Nastavnici/e su se trebali prilagoditi novom pedagoškom okruženju, i razvijati nove pedagoške pristupe i načine podučavanja. Nažalost, većina nastavnika/ca nije imala obuku o ovim metodama rada, nisu imali dovoljno smjernica i nedostajali su im resursi o tome kako najbolje uključiti učenike sa invaliditetom u učenje na daljinu.

Ključ za prevazilaženje ovih barijera je osnaživanje nastavnika/ca koji rade u ovim otežavajućim obrazovnim uslovima. Upravo  tu naš projekat – “Digitalizacija i inkluzivno obrazovanje: Da niko ne ostane isključen u digitalnoj eri” (DigIn) – stupa na snagu.

Jačanjem profila nastavnika/ca, osnaživanjem i profesionalnim razvojem nastavnika/ca iz različitih dobnih skupina i tipova škola koje djeluju u inkluzivnom digitalnom obrazovanju, nastojimo povećati učešće učenika s invaliditetom u digitalnom obrazovanju.

Illustration-2

Očekivani rezultati

Online trening za nastavnike/ce: "Digitalizacija i inkluzivno obrazovanje"

Omogućit ćemo online trening za nastavnike/ce putem iMooX-a. Ovaj trening će imati slobodan pristup, tako da će svi koji su zainteresovani moći pristupiti sadržaju bez obzira gdje se nalaze i u vremenu koje im odgovara. Materijal je dostupan na pet jezika: engleski, njemački, italijanski, bosanski/hrvatski/srpski i makedonski.

Kurs ima pet modula.

The course starts on 31 March 2023.

Priručnik s primjerima dobre prakse (Toolkit)

Zamišljen je kao inspiracija za nastavnike/ce gdje mogu pristupiti uspješnim pričama o upotrebi digitalnih tehnologija. Ovaj didaktički priručnik o inkluzivnom digitalnom obrazovanju može  se čita online ili se odštampati.

Primjeri dobre prakse prikazuju nastavnice koje podučavaju sve učenike – i one s invaliditetom i njihove vršnjake – u inkluzivnom okruženju u redovnim školama.

Ček liste

Omogućit će nastavnicima/ama praćenje  upotrebljivosti nastavnih materijala i alata.

In-Check

To-Check

Publikacije

Akademske publikacije

Izetbegović, A., Kudra, A., & Bešić, E.  (2023). Inclusive Digital Education - The Case of Bosnia and Herzegovina. In E. Bešić, A. Holzinger, S. Kopp-Sixt, & M. Krammer (Eds.). Inklusive Bildung – regionale, nationale und internationale Forschung und Entwicklungslinie (pp. 283–293). Graz: Leykam. doi.org/10.56560/isbn.978-3-7011-0518-2_20

Publikacije za praksu 

Bilteni

Bilteni 3

Projektni partneri

DigIn predstavlja projekat "Erasmus+ partnerstvo za spremnost za digitalno obrazovanje".  Referenca  projekta je 2020-1-AT01-KA226-SCH-092523.

Šest je projektnih partnera iz četiri zemlje: Austrija, Bosna i Hercegovina, Italija, i Sjeverna Makedonija.

Ovi partneri su iz četiri tipa obrazovnih institucija: tri univerziteta, jedna osnovna škola i dvije organizacije civilnog društva aktivne u oblasti (inkluzivnog) obrazovanja. 

Klikom na logo svake organizacije možete saznati više o partnerima.

Illustration-3
Project-partner-1
Project-partner-4
Project-partner-2
Project-partner-3
Project-partner-6
Project-partner-5

Kontaktne informacije

Projektni tim u BiH

Anka Izetbegović
Alma Kudra i Selma Šarka (DUGA)

EU Disclaimer

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

EU-Flag